Текущее изображение пятен на Солнце с космического аппарата SOHO